Houtpark een bovengemiddeld project. In het verleden ontwikkelden wij 50% op eigen risico en 50% in opdracht van derden. Gezien het feit dat de vastgoedmarkt de afgelopen paar jaar behoorlijk onder druk is komen te staan, ontwikkelen we nu alleen nog in opdracht van derden. Een uitzondering hierop is het project ‘Houtpark’ dat 21 bedrijfsunits omvat, verdeeld over drie gebouwen. Dit is een uniek project waar je voor een schappelijke prijs binnen de ring van Amsterdam zit, tegen de Spaarndammerbuurt aan.

Dit project was op voorhand verkocht, terwijl we nog in onderhandeling waren over de erfpacht. De erfpacht hebben we uiteindelijk overgenomen van het gemeentelijk Havenbedrijf. Het project is qua architectuur en kwaliteitsniveau ten opzichte van andere bedrifsverzamelgebouwen bovengemiddeld te noemen. Het project is uitgevoerd volgens een ontwerp van architecte Karin Penning uit Almere. De gebouwen zijn in twee etages hoog opgetrokken in een antracietkleurige baksteen, terwijl de gele houten gevelbeplating een ‘knipoog’ is naar de houthavens. Op de kop van de bedrijfsgebouwen is een kantoortorentje gerealiseerd, dat een heuse ‘eyecatcher’ is, zegt Van der Meer. ‘Het bijzondere van dit project is dat de hoofddraagconstructie en het dak in beton is uitgevoerd. Het voordeel hiervan is dat het zomers tijdens warme dagen het binnen lekker lang koel blijft’, vervolgt hij enthousiast zijn verhaal.